Ice

53 x 32,5 x 7,5 cm
42,5 x 28 x 7,5 cm
42,5 x 17,5 x 7,5 cm